ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

eapk_pic.png

Поточний випуск

ЕКОНОМІКА АПК

Міжнародний науково-виробничий журнал

Заснований у 1994 році за участю Міністерства аграрної політики України, Інституту аграрної економіки УААН, Компанії «Брати Карич».

З 1994 до 2010 року виходив під назвою «Економіка АПК».

З жовтня 2010 р. виходить під назвою «Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК».

Свідоцтво про державну реєстрацію в Міністерстві Юстиції України - КВ № 21700-1600 від 02.11.2015 р.

Колектив редакції журналу нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака (Постанова КМУ № 1762 від 25.12.2004 р.), Грамотою Верховної Ради України з врученням пам’ятного знака (Розпорядження Голови Верховної Ради України № 366 від 19.06.2014 р.), Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України (2014) і Президії Національної академії аграрних наук України (рішення Президії НААН від 18.06.2014 р., Протокол № 8 та від 25.09.2019 р., Протокол № 13).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б») з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019 р.)

Науковий профіль журналу (спеціальності, за якими видання публікує наукові праці):

051 Економіка;

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа та страхування;

073 Менеджмент;

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

08.00.03 Економіка та управління національним господарством;

08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит;

08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

Рубрикація та проблематика журналу

Щомісячний Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» є провідним науковим фаховим виданням економічного профілю з проблем аграрної економіки. У статтях, що мають наукову та науково-практичну цінність, висвітлюються теоретико-методологічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки та суміжних галузей, результати фундаментальних і прикладних досліджень.

Мета журналу – створення професійної платформи для аналізу та обговорення тенденцій у сфері аграрної економічної науки та господарської практики.

Редакційна колегія журналу «Економіка АПК» дотримується вимог законодавства і нормативних актів у сфері видавничої діяльності та етичних норм підготовки публікацій відповідно до стандартів якості наукових статей, прийнятих у науковому співтоваристві, зокрема керуючись рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), Етичним кодексом ученого України, що сприяє підвищенню якості підготовки й опублікування у журналі статей економіко-аграрного профілю, ефективній співпраці авторів, редакторів, рецензентів та видавців.

Редакційна політика журналу «Економіка АПК» направлена на підвищення його наукового та міжнародного визнання, зростання індексу цитування, розміщення в основних міжнародних наукометричних базах, що сприятиме інтеграції журналу у світовий науковий та інформаційний простір.

У рубриках журналу розглядаються важливі економічні проблеми АПК, включаючи історичні та теоретико-методологічні аспекти розвитку аграрної сфери, формування ринкової економіки, удосконалення кредитної й податкової політики, цінового механізму, соціальних перетворень на селі, досвід ефективного господарювання, зарубіжний досвід економіки аграрного сектору.

До складу редакційної колегії входить науковці Ізраїлю, Китаю, Литви, Німеччини, Угорщини та України.

У журналі виділено такі рубрики:

 • Колонка головного редактора;
 • Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу;
 • Аграрна політика і реформування;
 • Економіка агропромислового виробництва;
 • Аграрний ринок;
 • Ціноутворення та цінова політика;
 • Фінансові відносини та бухгалтерський облік;
 • Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери;
 • Аграрний менеджмент і підприємництво;
 • Розвиток сільських територій і соціальна сфера села;
 • Кооперація та агропромислова інтеграція;
 • Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал;
 • Управління та інформаційне забезпечення;
 • Зовнішньоекономічні відносини;
 • Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери;
 • Проблеми економічної теорії;
 • Історія аграрної економічної думки;
 • Досвід господарювання в аграрній сфері;
 • Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва;
 • Індикатори та моніторинг розвитку агропромислового виробництва;
 • Наукова дискусія;
 • Сторінка молодого науковця;
 • Наукове життя;
 • Конференції. Конгреси. Симпозіуми;
 • Наукові видання з актуальних проблем АПК;
 • Критика і бібліографія;
 • Вітаємо ювіляра.

Засновник журналу: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК».

Засновники товариства: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Луганський національний аграрний університет, Миколаївський національний аграрний університет, Сумський національний аграрний університет.

Адреса редакції: Україна, 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 222

тел.: + 38 044 259-73-86

e-mail: ecapk@iae.org.ua