ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки

Месель-Веселяк В.Я. Ефективність енергетичного самозабезпечення сільського господарства

Амбросов В.Я., Онегіна В.М. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ

Шебаніна О.В., Короткова О.В. Агропромислова інтеграція як важливий напрям конкурентоспроможного розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу

Микитенко І.А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи - глобалізму

Нестерчук Ю.О. Регіональні масштаби внутрішньогосподарської аграрно-промислової інтеграції

Покотилова В.І. Ефективність управління інноваційними процесами

Цимбал В.О. Кооперативні принципи Андрія Палія

Манзій І.Б. Про показники продовольчої безпеки країни

Блоха А.В. Поліпшення забезпечення матеріально-технічними ресурсами аграрного виробництва

Кіктєв І.П., Рисін Р.О. Економічна модель взаємодії господарського суб’єкта АПК із зовнішнім середовищем

Стариченко Є.М. Актуальні питання макроеко-номічного прогнозування з використанням неструктурних моделей

Сорокун С.С. Еволюція кореляційного аналізу та використання його для дослідження зовнішньо-економічної діяльності підприємств АПК

Багрій Т.В. Збереження і відродження цукробурякового виробництва в Україні

Фінанси та фінансова інфраструктура

Попова В.В. Індексне оцінювання ефективності сільськогосподарського виробництва

Ларіна Т.В. Вплив інвестиційних чинників у розвитку агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим

Правдюк О.Л. Особливості фінансової політики для аграрних підприємств

Сулима М.І. Економічна ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах

Система обліку в АПК

Ніколашин А.О. Поняття електронного документообігу при бухгалтерській комп’ютерній системі

Мельниченко І.В. Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства: сутність і структура

Жураковська І.В. Облік ліцензійної діяльності на право користування сортом рослин: міжнародний та національний досвід

Подолянчук О.А. Вплив бухгалтерських нововведень на доходи сільськогосподарських підприємств

Формування і розвиток аграрного ринку

Борщ А.Г. Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в економіці України

Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні

Яворова Г.В. Ринок ріпакового насіння та олії: тенденції і перспективи

Арделян Д.В. Особливості розвитку світового ринку ріпаку

Бортник В.А. Мотиваційна складова формування кадрового потенціалу

Соціально-економічна перебудова села

Мальований М.І. Перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування сільського населення

Міненко М.А. Професійна відповідність виробничих об’єднань на сучасному етапі розвитку України

Критика і бібліографія

Лупенко Ю.О. Розвиток аграрної політики України