ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Ткаченко В.Г., Богачев В.І. Особливості виникнення загроз та забезпечення економічної безпеки в країнах СНД

Будзяк В.М., Будзяк О.С. Пріоритети розвитку рентної політики в сільському господарстві

Мармуль Л.О., Аверчева Н.О. Проблеми і перспективи розвитку птахівництва в регіоні

Костюк Л.А. Система амортизації основних засобів виробництва у садівництві

Багрій Т.В. Розвиток нових інтегрованих формувань у відродженні цукробурякового виробництва в Україні

Іванько А.В. Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу

Бакум В.В. Методологія розробки агропромислових кластерних утворень регіону

Сафонова В.І. Формування ринку земель в аграрному природокористуванні та його інфраструктури

Мідляр А.К. Поняття та зміст економічної категорії "управлінське консультування"

Гуторов А.О. Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств

Руденко М.М. Лізинг в АПК у контексті відновлення основних засобів аграрних підприємств

Рудник Р.В. Критерії виокремлення суб’єктів малого та середнього підприємництва

Фінанси та фінансова інфраструктура

Мазур Н.А. Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України

Субботович Ю.Л. Податок із доходів фізичних осіб у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів

Буханевич А.Д. Сутність безпеки іпотеки та її фактори

Клочан В.В., Костаневич Н.І., Костирко А.Г. Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств

Шабля О.С. Економічна ефективність переробки баштанної продукції

Ціновий механізм та ціноутворення в АПК

Бондарчук М.Ю. Роль цінового механізму на ринку сільськогосподарської техніки

Система обліку в АПК

Плахтій Т.Ф. Податковий облік фіксованого сільськогосподарського податку в підприємствах АПК

Формування і розвиток аграрного ринку

Поплавська Ж.В. Формування гуртового ринку плодоягідної продукції

Місюк М.В. Про державне регулювання розвитку галузі скотарства

Чмирь С.М. Ефективність ринку зерна

Власов Д.В. Генезис формування поняття «ринок»;

Соціально-економічна перебудова села

Ткачук В.І., Куцмус Н.М. Диверсифікація сільської економіки: соціально-економічний ефект

Косодій Р.П. Проблеми сільського розвитку в умовах глобалізації

Чикуркова А.Д. Напрями державного регулювання регіональних ринків праці

Економіка агропромислового виробництва зарубіжних країн: досвід, проблеми

Школьний О.О. Трансформація механізмів управління системою аграрних ринків у Великобританії

Гуцаленко О.О. Сільське населення Польщі

Питель С.М. Біопаливна стратегія країн Європейського Союзу