ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Кириленко І.Г., Шмідт Р.М. Інституційні проблеми формування інфраструктури внутрішнього агропродовольчого ринкуШпичак О.М. Економічні проблеми виробництва біопалива та продовольча безпека УкраїниТкаченко В.Г., Шашло Н.В. Домінуючі фактори ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК регіонівСупіханов Б.К. Експорт-імпорт Україною олійних культурПанасюк Б.Я. Сонце - джерело життя на ЗемліВласов В.І., Саблук В.П., Лисак М.А. Методичні підходи щодо оцінки продовольчої безпеки країниТкаченко Н.М., Ткаченко О.О. Шляхи подолання кризових явищ у цукровій промисловостіЗбарський В.К., Канінський М.П. Тенденції розвитку малого підприємництваДегтяренко В.І., Водоп’янов П.А. Прогресивна система кормовиробництваАлександров М.С., Сіненко М.І., Арестенко В.В. Формування нормативів витрат на ремонт і технічне обслуговування сільськогосподарської технікиМахмудов Х.З. Економічна ефективність використання сільськогосподарських угідь у господарствах Полтавської областіКваша К.С. Формування зони вільної торгівлі в інтеграційному процесі України до Європейського Союзу

Фінанси та фінансова інфраструктура

Лузан Ю.Я. Удосконалення ринку фінансових послуг як передумова розвитку аграрного виробництваКобушко І.М., Абрамчук М.Ю. Оцінка еколого-економічної ефективності використання біоінноваційних продуктівКалашнікова Т.В. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економікиЛебедєв К.А. Інвестиційне забезпечення розвитку матеріально-технічної бази зернопродуктового підкомплексуКлєцова Н.В. Залучення прямих іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства

Система обліку в АПК

Братчук Л.М. Питання обліку орендованих об`єктів у сільськогосподарських підприємствахСеменов О.О. Методологічні основи нарахування амортизації необоротних активів садівництва в бухгалтерському та податковому облікуКонопліцька О.В. Удосконалення облікового забезпечення використання коштів бюджетної підтримки

Формування і розвиток аграрного ринку

Цимбал В.О. Удосконалення ринкових відносин на селі

Соціально-економічна перебудова села

Лісовий А.В. Державне регулювання розвитку сільських територійТитаренко Д.О, Жемойда О.В, Петренко С.С. Вплив сезонної міграції на рівень забезпечення населення Криму основними продуктами харчуванняСалтан М.П. Тенденції використання трудових ресурсів у Вінницькій області

Економіка агропромислового виробництва зарубіжних країн: досвід, проблеми

Хусаінов Б.М. Аналіз конкурентноздатності сільськогосподарської продукції в Казахстані

Підготовка наукових кадрів з аграрної економіки

Удовиченко С.М. Кадровий потенціал в аграрній науці