ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Саблук П.Т., Білорус О.Г., Власов В.І. Продовольча безпека України

Месель-Веселяк В.Я. Напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва

Козак Л.В. Регулятивні заходи підтримки вітчизняних сільськогосподарських виробників

Мойса М.Я., Бурдейна Н.М. Напрями збільшення виробництва тваринницької продукції

Цибок В.О. Організаційно-економічний механізм державного регулювання АПК в умовах фінансової кризи

Петров В.М. Організація ефективної системи агротехнічного обслуговування сільськогосподарських підприємств

Россоха В.В. Методичні підходи до оцінки потенціалу земельних ресурсів

Калетнік Г.М., Шутяк О.В., Стасюк О.К. Ефективність використання альтернативних видів кормів у годівлі тварин

Литвинова О.М., Даниленко М.Ф. Техніко-технологічна оснащеність сільськогосподарських підприємств та конкурентоспроможність продукції

Павлик В.П. Використання економіко-математичних залежностей в ситуаційному управлінні сільськогосподарським підприємством

Денисюк О.Г. Аналіз майнового потенціалу підприємств АПК

Довгалюк Н.В. Рівень потреби сільськогосподарських підприємств Центрального Полісся в основних виробничих засобах

Економіка і суспільство

Абалкін Л. Аграрна трагедія Росії

Фінанси та фінансова інфраструктура

Масловська Л.Ц., Недільська Л.В. Оптимізація структури фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Гуторов О.І., Крамаренко К.М. Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств

Шолойко А.С. Принципи обов'язкового страхування в умовах ринкової економіки

Ціновий механізм та ціноутворення в АПК

Шпикуляк О.Г. Проблеми економічних відносин в механізмі ціноутворення аграрного ринку

Сало І.А. Особливості ціноутворення на ринку плодів та ягід

Система обліку в АПК

Жук В.М. Теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в аграрній економіці

Ніколаєва В.П. Класифікація доходів з операційної діяльності підприємства

Бондур Т.О. Удосконалення комп'ютеризації обліку в рослинництві

Хомовий С.М. Роль бухгалтера-аналітика в управлінні сільськогосподарським підприємством

Формування і розвиток аграрного ринку

Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Розвиток земельного ринку та іпотечне кредитування

Бачуріна І.В. Сутність поняття

Одінцов М.М. Формування попиту на продукти харчування

Глібов Р.В. Стратегічні пріоритети формування ринку продовольчої продукції

Логоша Р.В. Аналіз сучасного стану експорту м'ясної продукції

Березюк Ю.Б. Формування експортного агропродовольчого потенціалу регіону

Соціально-економічна перебудова села

Губені Ю.Е., Оліщук П.О. Комплексний підхід до стійкого розвитку сільських територій

Рябуха М.С. Про формування та використання кадрового потенціалу в сільському господарстві

Артеменко Ю.В. Перспективи використання трудових ресурсів у зоні радіаційного забруднення

Економіка агропромислового виробництва зарубіжних країн: досвід, проблеми

Супіханов Б.К. Експорт продукції рослинництва і тваринництва у Китаї

Хусаінов Б.М., Кусаінов Х.Х. Основні напрямки державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в Республіці Казахстан

Гутко Л.М. Досвід державної підтримки страхування ризиків сільськогосподарського виробництва

Наукове життя

Малік М.Й., Лупенко Ю.О. Державне регулювання аграрного сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених

Критика і бібліографія

Малік М.Й. Нове видання з питань управління трудовим потенціалом села