ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2010

Аграрна політика і реформування

Саблук П.Т., Кропивко М.Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки

Молдаван Л.В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації

Юхименко П.І., Загурський О.М. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки

Соловйова Н.І. Параметри системного прогнозування в аграрному секторі економіки

Економіка агропромислового виробництва

Калетнік Г.М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки

Канцевич С.І. Удосконалення оцінки економічної ефективності виробництва продукції молочного скотарства

Іванюк О.В. Економічна оцінка виробництва біопалива з відходів лісового господарства

Миськів Л.П. Розвиток спиртової промисловості: проблеми та їх розв’язання

Смаглій В.О. Еколого-економічне обґрунтування обсягів фінансування хімічної меліорації ґрунтів

Аграрний ринок

Беренштейн Б.Л., Третяк О.М. Перспективи розвитку українського біржового аграрного ринку

Шморгун Л.Г., Гедзь Т.М. Удосконалення антимонопольного законодавства щодо захисту аграрного ринку

Копистко О.В. Теоретичні основи конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції

Савенко І.І. Віртуальні підприємства у сфері зернового ринку України

Познаховський A.В. Формування територіальних ринків праці

Назаренко А.В. Біопаливний потенціал України на світовому ринку сільськогосподарської продукції

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Кириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання в системі державного регулювання економіки

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Соловей Д.Ю. Оцінка енергетичної ефективності виробництва зерна озимої пшениці в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Мойса М.Я., Голубков Є.В. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності аграрних підприємств

Гончаров В.М., Дем’янова Є.В. Розвиток та оцінка адаптивних можливостей переробних підприємств АПК

Клочан В.П., Клочан В.В., Костаневич Н.І., Костирко А.Г. Оцінка моделей діагностики банкрутства

Теслюк С.Р. Організаційно-економічні зв’язки молочарського кооперативу із суб’єктами ринку

Загвойський Я.Д. Метод конкурентного аналізу у визначенні напрямів реструктуризації сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Юрчишин В.В. До проблеми невідповідності суспільної долі сучасного вітчизняного селянства віковічним надбанням історично-селянського роду України

Лузан Ю.Я. Соціально-трудовий потенціал українського села

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Іванишин В.В. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК

Сіренко Н.М. Структурна трансформація вартості суспільних благ в постіндустріальній економіці

Зовнішньоекономічні відносини

Тибінь А.М., Вербіцька І.І. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньоекономічній діяльності підприємств

Управління та інформаційне забезпечення

Мосієнко О.В. Рефлексивне управління підприємствами в модернізації управлінських процесів

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Шаріпов С.А., Хафізова Е.Б., Колпаков П.О., Харісов Г.А. Ефективність використання кадрового потенціалу АПК Татарстана

Біленький О.Ю. Розвиток тваринництва у Білорусі

Наукова дискусія

Шпикуляк О.Г. Економічні інституції та інститути у розвитку теорії ринку