ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2010

Аграрна політика і реформування

Березівський П.С. Відродження галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області: оцінка, проблеми, прогнози

Економіка агропромислового виробництва

Галушко В.П., Марцишевська Ю.Л. Методологічні підходи до визначення пріоритетності вирощування конкуруючих культур

Березін О.В., Ващук О.В. Ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва

Гавриш В.І. Визначення доцільності виробництва біопалив за укрупненими показниками

Канцевич С.І. Якість як основна складова підвищення економічної ефективності виробництва молока в Україні

Аграрний ринок

Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Лайко П.А., Витвицька О.Д., Лучник М.М. Формування продовольчих ресурсів в Україні

Рябчик А.В. Маркетинговий аналіз експортного потенціалу молочної продукції

Сало І.А. Методичні положення прогнозування пропозиції на внутрішньому ринку плодів та ягід

Мамчур В.А. Інституції державного регулювання ринку зерна в Україні

Чернієнко О.О. Сучасні проблеми державного регулювання ринку цукру

Ціноутворення та цінова політика

Козловський С.В., Пчелянська Г.О. Моделювання процесів ціноутворення в агропромисловому комплексі України

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Коденська М.Ю. Тенденції розвитку і напрями активізації інвестування цукробурякового виробництва

Коваль О.М. Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки України

Бобко А.М., Бодюк А.В., Видиборець А.П. До питання обчислення та встановлення розміру платежів за користування лісовими землями

Лаврук В.В. Розвиток та інвестування сільськогосподарського виробництва України

Пурій Г.М. Інституційне забезпечення розвитку фінансового ринку України

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Петров В.М. Історична роль машинно-тракторних станцій та перспективи їх розвитку в Україні

Шульган І.М. Ефективність різних технологій та технічних засобів при вирощуванні цукрових буряків

Аграрний менеджмент і підприємництво

Балан О.Д. Особливості розвитку ринкових структур в умовах оренди сільськогосподарських земель

Чутка О.А. Вплив соціального капіталу на мотивацію трудової діяльності працівників аграрних підприємств

Дмитренко О.М. Види стратегії диверсифікації та особливості її реалізації в сільськогосподарських підприємствах

Заходим М.В. Розвиток прав власності молокопереробних підприємств

Ковалюк Б.І. Проблеми розвитку сільського підприємництва в Україні

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Моргун О.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності молокопереробних підприємств

Зовнішньоекономічні відносини

Власов В.І. Нерівномірність прибутків у країнах із різним рівнем економічного розвитку

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Скриннік О.Б. Сталий розвиток сільських територій - найважливіша ціль державної агропродовольчої політики Російської Федерації

Ільїна З.М. Світова продовольча криза та загрози в продовольчій сфері

Крилатих Е.М. Агропродовольчий сектор: багатофункціональність, фактори розвитку, ризики

Сторінка молодого науковця

Загвойський Я.Д. Бенчмаркінгове тестування ефективності використання ресурсів сільськогосподарського підприємства

Критика і бібліографія

Сахацький М.П. Новітні дослідження державної аграрної політики