ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2010

Аграрна політика і реформування

Малік М.Й., Лузан Ю.Я. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК

Антіпова Л.І. Оренда землі з погляду породжуваних нею відносин

Економіка агропромислового виробництва

Вдовенко Н.М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства в Україні

Аграрний ринок

Калетнік Г.М., Пчелянська Г.О. Роль інфраструктури аграрного ринку в ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію

Звягінцева О.Б. Особливості дослідження маркетингу продовольчих товарів

Горохівський О.І., Пєхота М.А. Експорт-імпорт продукції лісопромислового виробництва в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Гуцаленко Л.В., Лепетан І.М. Документування операцій з нематеріальними активами у науково-дослідних господарствах

Фірсова Н.В. Модель побудови управлінського обліку витрат у підприємствах торгівлі споживчої кооперації

Булат М.А. Напрями державної бюджетної підтримки сільського господарства

Оляднічук Н.В. Організація обліку готівкових коштів у сільськогосподарських підприємствах

Подолянчук О.А. Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Мазнєв Г.Є. Ймовірнісний підхід щодо оптимізації структури збирально-транспортних комплексів

Блоха А.В. Дискримінантний аналіз оцінки окупності витрат на матеріально-технічні ресурси

Аграрний менеджмент і підприємництво

Макаренко П.М. Підходи до оцінки репутації підприємства

Буковинська М.П. Створення привабливих робочих місць як умова конкурентоспроможності організацій

Яворська Т.І. Теоретичні аспекти визначення сутності малого бізнесу

Штифанич Р.В. Розвиток агробізнесу в регіоні

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Василенька Н.І. Диверсифікація виробничої діяльності сільського населення Львівської області

Герчанівська С.В. Проблеми працевлаштування молоді в сільськогосподарських підприємствах

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Шебанін B.C. Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України

Могильна Л.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток сільськогосподарських підприємств Сумської області

Управління та інформаційне забезпечення

Томілова Н.О. Управлінський підхід до оцінки особливостей кормовиробництва

Яворов В.В. Удосконалення управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах

Зовнішньоекономічні відносини

Артиш В.І. Розвиток світового ринку органічної продукції

Власов Д.В. Експорт-імпорт "віртуальної води" у складі зернових та олійних культур країнами з різним рівнем водних ресурсів

Березюк Ю.Б. Експортна діяльність підприємств АПК Вінницької області

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Білоусова С.В. Особливості інституціонального розвитку АПК як бази для поглиблення інтеграційних процесів

Заруцький І.Д. Трансакційні витрати в механізмі господарювання сільськогосподарських підприємств

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ушачов І.Г. Економічний зріст та конкурентноздатність сільського господарства Росії

Біленький О.Ю. Сільське господарство Росії за роки незалежності

Сторінка молодого науковця

Ларіна Я.С. Використання збалансованої системи показників підприємствами АПК

Андрійчук Р.В. Методологія грошової рентабельності інвестицій в оцінці вартості підприємства

Критика і бібліографія

Юрчишин В.В. Оригінальне наукове видання

Немченко В.В. Ґрунтовне дослідження з управління розвитком сільських територій України