ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2010

Аграрна політика і реформування

Малік М.Й., Хвесик М.А. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва

Економіка агропромислового виробництва

Ходаківська О.В. Напрями біологізації землеробства у кормовиробництві

Шелест Л.С. Державна підтримка розвитку галузі вівчарства

Канцевич С.І. Підвищення економічної ефективності виробництва молока

Германюк Н.В. Диверсифікація виробничої діяльності в аграрній сфері

Козіна Н.Ю. Ефективність розвитку скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівщини

Аграрний ринок

Резнікова О.С. Удосконалення механізму забезпечення продовольчої безпеки в Україні

Ціноутворення та цінова політика

Лузан Ю.Я. Відтворювальні процеси в агропромисловому комплексі України

Одінцов М.М. Моделювання впливу механізму вільного ціноутворення на розвиток м'ясного ринку в умовах кризи

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Коденська М.Ю. Інвестиційні пріоритети в аграрно-промисловому виробництві

Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Вплив поточної та фактичної вартості на собівартість біопалива

Ціхановська О.М., Ціхановська В.М. Розвиток інвестиційної діяльності регіону

Борковська В.В. Вплив нормативної бази на розвиток м'ясопереробної галузі

Миськів Л.П. Особливості обліку формування та використання прибутку при застосуванні сучасного програмного забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Стретович О.А. Економічна ефективність технологічних нововведень у підприємствах борошномельної галузі

Аграрний менеджмент і підприємництво

Мельник Л.Ю., Макаренко П.М., Мельник Л.Л. Фактори впливу на прибутковість аграрних підприємств

Васьківська К.В., Колач С.М. Пріоритетні напрями діяльності сільськогосподарських підприємств регіону

Яців І.Б. Особливості визначення інтегрованого показника конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства

Білоусова С.В. Теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання інтеграційних процесів в агропромислових формуваннях

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Дієсперов В.С. Непевні перспективи села Бакаївка

Линдюк А.О., Янишин Я.С. Соціально-психологічні особливості діяльності менеджерів сільськогосподарських підприємств

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Рябоконь В.П. Кадри села: проблеми формування і закріплення

Шмаглій О.Б. Інноваційний розвиток сільського господарства та харчової переробної промисловості

Лаврук О.В. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності аграрних підприємств

Управління та інформаційне забезпечення

Ковальчук Т.М. Економічний аналіз у системі антикризового управління

Соловйова Н.І. Сценарій майбутнього розвитку інтегрованої системи прогнозування в аграрному секторі

Брояка А.А. Аналіз стану інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві України

Досвід господарювання в аграрній сфері

Семенда Д.К., Здоровцов О.І., Міроненко В.Л. Ефективне сільськогосподарське виробництво - основа розвитку сільських територій

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Гусаков В.Г., Бєльський В.І. Основні підсумки і перспективи розвитку сільського господарства Білорусі

Наукова дискусія

Могилова М.М. Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах реформування земельних і майнових відносин