ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2010

Аграрна політика і реформування

Макаренко П.М., Мельник Л.Л. Фермерські господарства України - до 20-річного ювілею

Кириленко І.Г., Павлов О.І. Проблеми українського села та їх вирішення у контексті аграрних трансформацій

Сухолиткий М.В. Сучасні тенденції у формуванні галузевої структури сільського господарства

Економіка агропромислового виробництва

Бойко В.І., Козак О.А. До проблеми визначення механізму державної підтримки виробників аграрної продукції

Писаренко В.В. Перспективи розвитку галузі овочівництва

Концеба С.М. Економічна сутність ресурсного забезпечення виробництва продукції

Улько Є.М. Застосування кластерного аналізу при дослідженні попиту на ринку молочної сировини Харківської області

Велігіна А.І. Ефективність виробництва яловичини в підприємствах Хмельницької області

Ціноутворення та цінова політика

Шкварчук Л.О. Цінові тенденції на продовольчому ринку України

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Гузар Б.С. Формування звітності по земельних ресурсах сільськогосподарського призначення

Гуцаленко Л.В. Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства

Левандівський О.Т. Механізм формування екологічного аудиту в Україні

Спаський Г.В. Активізація інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі Закарпатського регіону

Єрмак О.І., Клименко О.М. Використання векселів сільськогосподарськими підприємствами для розрахунків з контрагентами

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Білоусько Я.К. Тенденції розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування

Аграрний менеджмент і підприємництво

Кирилов Ю.Є., Осадчук І.В. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Матійчук І.М., Матійчук О.І. Проблеми зайнятості та оплати праці в сільському господарстві

Рогожин О.Г. Методичні аспекти оцінки потенційної чисельності сільського населення України

Харчук С.А. Поселенська структура села та рівень її облаштованості

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Крисанов Д.Ф., Бужимська К.О. Трансформації в харчових галузях та їх інноваційно-технологічна модернізація

Управління та інформаційне забезпечення

Діброва А.Д., Чорний Г.М. Категорія

Зовнішньоекономічні відносини

Калетнік Г.М., Поліщук С.П. Особливості формування та функціонування міжнародних спільних підприємств

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ушачов І.Г., Ратушин Ю.А., Тарасов В.І. Поняття економічної свободи і один з варіантів її реалізації в інформаційних спільнотах

Голомша Н.Є., Файчук О.М. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності українського цукру

Біленький О.Ю. Сільське господарство країн Закавказзя

Терещук М.Я. Роль популяризації агропродовольчих продуктів у підвищенні конкурентоспроможності польських виробників

Власов Д.В. Досвід США щодо збереження водних ресурсів

Критика і бібліографія

Плаксієнко В.Я. Системний підхід до обліку та контролю результатів діяльності сільськогосподарських підприємств

Юшин С.О. Формування розвинутого ринку інновацій в АПК