ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2010

Аграрна політика і реформування

Саблук П.Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку сільських територій в Україні

Економіка агропромислового виробництва

Онисько С.М., Лавренюк Н.М. Ефективність сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм

Пилипенко В.В., Руденко М.В. Методика визначення залежності собівартості насіння трав від якості та часу зберігання

Коваленко О.В. Економіко-енергетична оцінка ефективності використання виробничого потенціалу підприємств

Германюк Н.В. Теоретико-методологічні аспекти диверсифікації в сільському господарстві

Миронов Д.А. До питання розробки ефективних способів переробки рослинної сировини

Кривошея-Гунько І.О. Раціональне розміщення виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Київщини

Гойсюк Л.В. Енергетичний потенціал рідких видів біопалива, вироблених із ріпаку і кукурудзи на зерно

Аграрний ринок

Пащенко О.В. Функціонування ринку молока і молочних продуктів

Заюкова М.С., Салькова І.Ю. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств олієжирової промисловості

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників

Огійчук М.Ф., Євлампієв К.В. Формування джерел капітальних інвестицій у сільськогосподарські підприємства Харківщини

Гуцаленко Л.В. Прогностична функція обліку при формуванні бюджету підприємства

Волощук К.Б. Інвестиційні пріоритети сучасного розвитку аграрних підприємств

Замлинський В.А. Обліково-інформаційне забезпечення використання основних засобів сільськогосподарських підприємств

Дяків В.В. Управлінський облік в Україні - реальність сьогодення

Аграрний менеджмент і підприємництво

Шалевська О.Ю. Чинники впливу на мотивацію праці в сільському господарстві

Коваль П.В. Відтворення валового сукупного продукту сільськогосподарських підприємств

Мосієнко О.В. Рефлексивний підхід до прийняття адаптивних рішень в управлінні підприємством

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Кудла Н.Є. Механізм категоризації сільських садиб у розвитку зеленого туризму

Хамчук В.П. Розвиток регіонів України і формування валової доданої вартості

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Проценко А.В. Інноваційне забезпечення галузі хмелярства

Управління та інформаційне забезпечення

Діброва А.Д., Чорний Г.М. Функціональний аналіз управління в соціальних системах

Золотницька Ю.В. Аналіз беззбитковості галузі хмелярства як інструмент прийняття оперативних управлінських рішень

Зовнішньоекономічні відносини

Супіханов Б.К. Світовий і регіональні ринки пшениці

Досвід господарювання в аграрній сфері

Чехов Р.А. Ефективність господарської діяльності підприємства науково-дослідного спрямування

Попадюк О.М. Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в аграрних підприємствах

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Міндрін О.С. Постреформені аграрні проблеми і можливі рішення

Тарасов В.І. Сучасні тенденції в еволюції регіональних інтеграційних формувань

Шайко О.Г. Організація первинного обліку виходу продукції молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Данії: управлінський аспект

Біленький О.Ю. Виробництво рослинницької продукції країнами Середньої Азії

Критика і бібліографія

Топішко І.І. Реформуванню АПК - надійну наукову основу