ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2010

Аграрна політика і реформування

Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні

Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Крисанов Д.Ф., Прокопенко К.О. Агропродовольче виробництво у 1990-2009 рр.: тенденції розвитку

Мрачковська Н.К. Формування та ефективність використання земельних ресурсів

Економіка агропромислового виробництва

Калашнікова Т.В. Забезпечення продовольчої безпеки країни

Тарасова В.В. Землеємність, ціноутворення і оптимізація концентрації агровиробництва в Україні

Одінцов М.М. Моделювання еквівалентних відносин інтегрованих учасників молокопродуктового підкомплексу

Надворняк Я.М. Аналіз беззбитковості у рентабельному виробництві яловичини

Поліщук О.О. Підвищення економічної ефективності виробництва овочів

Кучер Л.Ю. Методологічні основи визначення прибутковості виробництва та реалізації молока

Спринчук Н.А. Ефективність інвестицій у підвищенні родючості ґрунтів

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Діброва А.Д. Ефективність державної підтримки виробництва продукції тваринництва в Україні

Кожем'якіна М.Ю. Оцінка інвестиційних процесів у тваринництві

Сало І.А. Фінансовий моніторинг венчурних садівницьких підприємств в Україні

Гуцаленко Л.В. Методологічні аспекти обліку формування та узагальнення результатів діяльності сільськогосподарських підприємств

Спаський Г.В. Іноземні інвестиції в оздоровленні сільського господарства регіону

Заюкова М.С. Фінансовий механізм забезпечення розвитку переробних підприємств

Герасименко Ю.В. Методологічні аспекти розробки регіональної інвестиційної програми АПК

Коробова Н.М. Теоретико-методологічні засади організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах

Правдюк О.Л. Механізм фінансової політики в сучасному вимірі

Тітова С.П. Основи формування фінансової складової економічної безпеки аграрних підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Дієсперов В.С. Земля як головний природний ресурс сільських територій і країни

Ярковий А.О., Морозюк Н.В. Шляхи подолання бідності сільського населення

Демянишина О.А. Міжнародний досвід розвитку сільських територій: уроки для України

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Лайко П.А. Післядипломна освіта у забезпеченні АПК висококваліфікованими кадрами

Курило Л.І. Людський капітал як чинник формування інтелектуального капіталу та економічного розвитку

Дідковська Л.І. Інноваційні перетворення у формуванні матеріально-технічної бази аграрного сектору

Зовнішньоекономічні відносини

Супіханов Б.К. Оцінка потенційного імпортера аграрної продукції

Скрипник А.В., Зінчук Т.Ю. Розвиток українського АПК у світлі глобальних тенденцій

Косяк О.А. Розвиток світового ринку грибів і продукції їх переробки

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Буздалов І.М. Умови та напрямки соціально-економічної модернізації сільського господарства Росії

Акімбекова Г.У. Сільськогосподарська кооперація в Республіці Казахстан: проблеми та шляхи вирішення