ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2010

Аграрна політика і реформування

Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки

Економіка агропромислового виробництва

Шиян Н.І. Диференціація споживання молока і молочних продуктів у регіонах

Саваріна І.П. Формування орендної плати за майно та землю в регіоні

Грицюк П.М. Просторово-часова залежність рентабельності зерновиробництва від урожайності зернових

Аграрний ринок

Амбросов В.Я., Єгорова Н.Ю. Ринок насінництва зернових культур

Піюренко І.О. До проблеми реалізації сільськогосподарської продукції

Чехов Р.А. Розвиток ринку дрібнонасінних олійних культур

Ціноутворення та цінова політика

Блоха А.В. Диспаритет цін як загроза інноваційному розвитку аграрного виробництва

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Головчук А.Ф., Семенда Д.К. Державна підтримка галузі тваринництва

Спринчук Н.А. Методичні підходи щодо визначення ефекти- вності інвестицій установ системи охорони родючості ґрунтів

Кропивко М.М. Особливості формування джерел інвестицій господарств населення

Кручок Н.С. Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування

Косаняк В.Я. Законодавче регулювання системи оподаткування земельним податком

Миськів Л.П. Бухгалтерський і податковий облік прибутку: відмінності та переваги

Азізова К.Е. Фіксований сільськогосподарський податок у розвитку аграрного сектору

Вацька М.В. Інвестування розвитку фермерських господарств

Альшанова О.О. Страхування в управлінні ризиками вирощування сільськогосподарських культур

Марценюк-Розарьонова О.В. Державна підтримка у страхуванні сільськогосподарських товаровиробників

Мац Т.П. Класифікація основних засобів в обліково-управлінському аспекті

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Витвицька О.Д., Даценко М.С., Даценко С.М. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки

Аграрний менеджмент і підприємництво

Подолянчук О.А. Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств

Яворська Т.І. Особисті селянські господарства: визначення категорії та підприємницької діяльності

Цимбал В.О. Критерії оцінки діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Лупенко Ю.О., Лупенко Є.І. Фінансування інвестицій у сільськогосподарське виробництво

Могильний О.М. Державна політика у розвитку сільських територій

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Полозенко Д.В. Соціальна сфера як засіб нарощування інтелектуального капіталу

Житник Т.П. Розвиток підприємства у контексті використання його персоналу

Управління та інформаційне забезпечення

Лопатинська А.М. Теоретичні основи соціальної відповідальності організації

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Жук В.М. Інституціональні підходи до реформування економічної науки

Мамчур В.А. Інститути аграрного ринку: теоретичні аспекти

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Скриннік О.Б. Державна стратегія модернізації АПК