ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2010

Аграрна політика і реформування

Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва

Економіка агропромислового виробництва

Македонський А.В., Петренко Р.О., Єнін М.І. Шляхи відродження молочного скотарства на Харківщині

Ходаківська О.В. Енергетичний підхід до розв'язання проблеми екологобезпечного землекористування

Радько В.І. Тенденції розвитку виробництва молока в Україні

Трипольська Г.С. Субсидування виробництва та споживання моторного біопалива

Надворняк Я.М. Підвищення економічної ефективності виробництва яловичини

Ізюмська О.М. Сировинне забезпечення процесу переробки соняшнику в Луганській області

Чорнобай Л.М. Функціонування племінної служби як складової виробничої інфраструктури сільськогосподарського виробництва

Моргун О.В. Перспективи виробничого потенціалу молочної галузі Житомирщини

Аграрний ринок

Шпичак О.М. Економіко-організаційні проблеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства

Супрун О.М. Балансування попиту-пропозиції як механізм регулювання аграрного ринку

Мельник Б.А. Прогресивні організаційні системи розподілу та збуту продукції птахівництва

Пилипенко Т.В. Формування ринку ріпаку в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Непран А.В. Роль кредиту в прискоренні процесів нагромадження капіталу в сільському господарстві

Боярова О.А., Кузик Н.П. Особливості обліку основних засобів бюджетними агропромисловими підприємствами

Коблянська Г.Ю., Реєнтенко І.С. Актуальні аспекти обліку вексельних операцій

Спаський Г.В. Інвестування розвитку сільського господарства Закарпатської області

Гришова І.Ю. Принципи фінансової політики переробних підприємств АПК України

Ходаківська Л.О. Застосування чекової форми внутрішньогосподарського розрахунку в сучасних умовах

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Мазнєв Г.Є. Методичний підхід щодо обґрунтування територіального розміщення ремонтно-обслуговуючих підприємств

Аграрний менеджмент і підприємництво

Охріменко І.В. Основні змістовні пріоритети в планово-економічній роботі сільськогосподарських підприємств

Козак О.А. Концептуальні підходи щодо визначення типових господарств в Україні

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Рябоконь В.П. Тенденції і закономірності структурних змін робочої сили в сільському господарстві

Молдаван Л.В., Крисанов Д.Ф., Удова Л.О. Роль кооперативів у подоланні сільської бідності

Збарський В.К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи

Хорунжий М.Й. Економіка села в контексті організаційно-економічних трансформацій

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Шпикуляк О.Г. Інтелектуальний капітал як інститут економіки знань

Кулаєць М.М., Безкровний М.Ф. Надання дорадчих послуг навчальними закладами аграрного профілю

Витвицька О.Д. Передумови розвитку інноваційного потенціалу

Зовнішньоекономічні відносини

Бойко Л.М. Соціальні передумови євроінтеграції України

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Губені Ю.Е. Аграрна складова передвиборчих програм кандидатів на посаду президента України в 2010 році

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ковальські Анджей Польський агробізнес в період глобалізації та європейської інтеграції