ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2011

Економіка агропромислового виробництва

Бурик А.Ф., Мовчанюк А.В. Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону

Азізов С.П. Деякі питання організації та підвищення ефективності тваринництва

Яців І.Б. Конкурентні відносини в системі аграрного землекористування

Ратошнюк Т.М., Ратошнюк В.І. Економічна ефективність вирощування оригінального насіння озимих і ярих зернових культур

Заходим М.В. Економічний механізм забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції молокопереробних підприємств

Ігнатьєва Т.Г. Виробництво і споживання біодизеля в аграрних підприємствах України

Підгородецький Д.О. Організаційно-економічні засади ефективного функціонування господарств населення на Житомирщині

Аграрний ринок

Березін О.В., Мокляк М.В. Інфраструктура ринку аграрної продукції в Полтавській області

Супрун О.М. Теоретичні концепції та механізми регулювання економіки

Ціноутворення та цінова політика

Москаленко А.М., Халеп Ю.М., Кирій В.А., Булда В.А., Веремейчик Н.М., Будько С.О. Методичні підходи до ціноутворення на мікробні препарати як наукоємної продукції

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Братчук Л.М. Нові вимоги Податкового кодексу та завдання бухгалтерського обліку для їх вирішення

Вовк І.С. Роль бюджетного федералізму в регулюванні соціально-економічного розвитку регіонів

Фабіянська В.Ю. Об'єкти обліку витрат і калькулювання у виробництві біопалива

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Підлісецький Г.М., Денисенко П.А. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки техніко-технологічного забезпечення сільського господарства

Ковтун Ю.І., Красноруцький О.О., Ковтун-Грабовська М.С. Машиновикористання та система управління залежно від технолого-економічних рівнів господарств

Михайловина С.О. Оцінка вартості будівель і споруд особистих селянських господарств

Руденко М.М. Економіко-математичні методи в технічному переоснащенні сільськогосподарських підприємств

Аграрний менеджмент і підприємництво

Березівський П.С. Трансформаційні процеси в розвитку сільськогосподарських підприємств регіону

Місюк М.В. Методичні аспекти аналізу конкурентоспроможності підприємств із переробки продукції скотарства

Якубів В.М. Концептуальні засади стратегії збалансованого розвитку аграрних підприємств

Поліщук О.О. Ефективність виробництва овочів у сільськогосподарських підприємствах

Корчемлюк А.І. Сучасні процеси корпоратизації аграрних підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Ланченко Є.О., Ткачук В.А. Оцінка розвитку сільських територій як критерій ефективності праці персоналу органів управління

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Крисанов Д.Ф., Водянка Л.Д. Інноваційний потенціал підприємств харчової промисловості

Мазнєв Г.Є. Геоінформаційні технології в аграрному виробництві

Управління та інформаційне забезпечення

Міненко М.А. Фахові виробничі об'єднання як основа для побудови моделі сталого розвитку агропромислової сфери АПК

Гришова І.Ю., Присяжнюк А.Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку

Зовнішньоекономічні відносини

Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Перспективи співробітництва України та Росії в агропродовольчій сфері

Спаський Г.В. Іноземні інвестиції в харчовій промисловості Закарпатського регіону

Пабат О.В. Інформаційно-комунікаційна конкурентоспроможність як складова економічної безпеки України

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Баутін В.М. Інноваційна роль аграрних вузів у розвитку АПК

Яворська Т.І. Тенденції державної підтримки сільського господарства Польщі