ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2011

Аграрна політика і реформування

Лузан Ю.Я. Формування наукової парадигми сучасного розвитку аграрного сектору України

Кириленко І.Г. Проблеми розвитку світового виробництва продовольства та еволюція системи світових грошей

Калетнік Г.М., Пчелянська Г.О. Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки

Економіка агропромислового виробництва

Месель-Веселяк В.Я. Розвиток сільського господарства України (науково-методичне забезпечення)

Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин

Олійник О.В., Олійник Т.І. До проблеми повномасштабного запровадження ринку землі в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Дем’яненко М.Я. Проблемні питання державної політики фінансової підтримки сільського господарства

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Підлісецький Г.М., Могилова М.М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення та ринку основних засобів сільського господарства

Аграрний менеджмент і підприємництво

Андрійчук В.Г., Андрійчук Р.В. Метод аналізу оболонки даних (DEA) у вимірі та оцінці ефективності діяльності підприємств

Макаренко П.М., Мельник Л.Л. Економічний потенціал різних форм аграрних господарств

Малиновський А.С. Кадрово-управлінський потенціал аграрних формувань

Березін О.В., Березіна Л.М. Взаємозв'язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК

Амбросов В.Я. Системні зв'язки організаційної структури підприємств

Охріменко І.В., Супрун О.М. Принципи цінового регулювання внутрішньогосподарських відносин у сільськогосподарських підприємствах

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Мармуль Л.О., Ігнатенко М.М. Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій

Булавка О.Г., Германюк Н.В. Соціалізація трудових ресурсів як передумова удосконалення зайнятості

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Володін С.А. Реалізація інноваційного потенціалу аграрної науки: проблеми і перспективи

Хвесик М.А. Стратегічні альтернативи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу України

Управління та інформаційне забезпечення

Кропивко М.Ф. Здобутки наукової школи академіка НААН П.Т.Саблука з питань управління АПК та його інформаційного забезпечення в ринкових умовах

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки

Ковальчук Т.М. Розвиток економічного аналізу в контексті інституційних змін

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Мельничук Д.О., Галушко В.П., Олійник О.О. Трансформація колективних господарств у країнах Східної Європи (досвід, корисний для України)