ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2011

Аграрна політика і реформування

Саблук П.Т. Реалізація механізму реформ в аграрній сфері

Шершун М.Х., Дребот О.І. Реформування лісового господарства в контексті проведення земельної реформи в Україні

Пабат В.А., Винничук Д.Т. Cтратегия развития молочного скотоводства в обозримом будущем

Економіка агропромислового виробництва

Борейко В.І. Роль агропромислового комплексу в розвитку національної економіки

Ходаківська О.В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку

Довгалюк В.І. Розвиток галузі хмелярства в Україні

Доронін А.В. Роль інтегрованих компаній у підвищенні конкурентоспроможності цукробурякового виробництва

Кашуба Ю.П., Янишин Я.С. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу Золочівського району Львівської області

Аграрний ринок

Пантелеймоненко А.О., Макаренко Ю.П. Про моделі співпраці вітчизняних збутових сільськогосподарських кооперативів із системою споживчої кооперації України

Яценко О.М. Маркетингові дослідження споживацьких вподобань на ринку продукції бджільництва

Ринденко Н.А. Організаційно-правові форми оптових ринків сільськогосподарської продукції

Гуменюк А.В. Маркетинг в овочівництві України

Ціноутворення та цінова політика

Кваша С.М., Чубань В.С. Механізм прогнозування цін та обсягу товарообігу сільськогосподарської продукції на товарних біржах

Шваб П.В. Шляхи стабілізації споживчих цін на продукти харчування

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Васильчак С.В., Жидяк О.Р. Основні підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства

Рогаченко І.С. Інвестиційна діяльність в аграрному секторі Черкащини

Манько І.О. Класифікаційні ознаки діяльності страхових посередників

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Мац Т.П. Методика зовнішнього аудиту основних засобів у сільськогосподарських підприємствах

Аграрний менеджмент і підприємництво

Збарський В.К. Розвиток малого бізнесу Донеччини

Скрипник А.В., Шевчук Ю.В. Методологія оцінки ризиків аграрного підприємства

Нестерчук Ю.О., Улянич Ю.В. Комплексний аналіз капіталізації аграрних підприємств

Клокар О.О. Підвищення ефективності відтворення трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Павлов О.І. Різновиди сільських територій та їхні функціональні моделі

Франчук В.М. Розвиток сільських територій як запорука формування людського капіталу

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Малік М.Й., Кропивко М.Ф., Лавринович В.В., Пішеніна К.К. Методичні підходи до формулювання тем дипломних і магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій

Витвицька О.Д. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрних підприємств

Демченко Т.С. Управління інвестиційними ризиками інноваційних проектів в агроформуваннях

Управління та інформаційне забезпечення

Россоха В.В. Кластерна модель організації виробничих систем

Мельянкова Л.В. Внутрішній контроль як основа ефективного управління аграрним підприємством

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Коваленко О.В. Сучасні методи оцінки інституціонального середовища розвитку підприємництва

Мамчур В.А. Інституції та «суспільний розмір» аграрного ринку

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ушачов І.Г. Інтеграція - найважливіший фактор розвитку агропромислового комплексу країн СНД

Кірейцева О.В. Іноземний досвід формування земельного ринку

Наукове життя

Товстопят В.Л., Білоусько Я.К. Великий внесок у розвиток техніко-технологічного оснащення аграрної сфери (До 85-річчя з дня народження Миколи Павловича Кононенка)

Критика і бібліографія

Білоусько Я.К., Товстопят В.Л. Дослідження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрної сфери