ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2011

Аграрна політика і реформування

Хорунжий М.Й. Проблеми формування конкурентоспроможного кад-рового персоналу аграрного сектору економіки України

Карпук А.І. Напрями вдосконалення системи ринкового регулювання лісокористування

Економіка агропромислового виробництва

Бойко Л.М. Організаційне регулювання земельних відносин у сільському господарстві

Александров М.С., Митченок О.О. Оцінка стану та шляхи поліпшення задоволення потреб населення у харчових продуктах

Золотницька Ю.В. Економіко-математичне моделювання оптимізації виробничих витрат у хмелярстві

Підлубна О.Д. Основні чинники впливу на економічну ефективність виробництва насіння сої

Полонська О.М. Методологічні підходи до моделювання трудових процесів у хлібопекарському виробництві

Аграрний ринок

Волощук Ю.О. Формування та функціонування регіонального ринку плодоовочевої продукції

Саковська О.М. Організація та функціонування регіонального ринку зерна

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Правдюк Н.Л. Довгострокове іпотечне кредитування в аграрній сфері економіки: можливості та ризики

Сук П.Л. Виробнича і податкова собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг

Радченко О.Д. Інститут державної підтримки малих підприємств у сільському господарстві

Шолойко А.С. Підходи до розподілу коштів бюджетної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Надворняк Я.М. Фінансове забезпечення розвитку підприємств туристичної галузі Івано-Франківської області

Попко Є.Ю. Систематизація підходів до застосування оцінки в теорії бухгалтерського обліку

Миськів Л.П. Підвищення релевантності Звіту про фінансові результати

Копетчук О.В. Фінансові інструменти реалізації природоохоронних заходів

Яремчук Н.Ф. Облік нерухомості: оцінка та визнання

Аграрний менеджмент і підприємництво

Євчук Л.А. Методологічні аспекти формування раціонального продуктового портфеля сільськогосподарських підприємств

Красноруцький О.О., Гайдусь А.Ю. Методичні протиріччя в оцінці конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Омельченко К.Ю. Антиінерційна факторна модель розвитку в контексті визначення прибутковості підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Волківська А.М. Факторний вплив на трансформаційні процеси у сфері регулювання зайнятості населення на регіональному рівні

Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Тивончук С.О., Шпикуляк О.Г., Шанін О.В., Супрун О.М. Форcайт як методологія прогнозування інноваційного розвитку аграрного сектору економіки

Божидарнік Т.В. Кластерний підхід як потужний інструмент стимулювання розвитку сільського господарства

Управління та інформаційне забезпечення

Міхальська І.В. Ефективність діяльності дорадчих служб у сфері орендних земельних відносин

Зовнішньоекономічні відносини

Яценко О.М. Методологічні засади глобалізації, її фактори і детермінанти

Пащенко О.В. Конкурентоспроможність вітчизняної молочної продукції на світовому ринку

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Голуб Г.А., Лук'янець С.В. Досвід виробництва і використання біогазу в республіці Польща

Наукова дискусія

Вітковський М.П. Вихід з ринкового і духовного рабства

Кісіль М.І. Всесвітньовідомому осередку аграрної освіти та науки - 195 років

Конференції. Конгреси. Симпозіуми

Губені Ю.Е., Романів О.В. Міжнародна наукова конференція вчених економістів у Львові