ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2012

Аграрна політика і реформування

Присяжнюк А.Й. Агропромисловий комплекс Київщини на сучасному етапі розвитку

Якуба К.І., Дієсперов В.С. Сільськогосподарські кадри Київщини

Кісіль М.І., Кожем'якіна М.Ю. Інвестиційний розвиток аграрної сфери Київської області

Мороз О.О., Семцов В.М. Місцеве самоврядування в Україні: фактори стримування

Скорук Е.П. Перспективи розвитку енергетичної політики

Економіка агропромислового виробництва

Месель-Веселяк В.Я., Грищенко О.Ю., Душко М.П. Прогноз розвитку зернового виробництва в Україні у 2012 році

Вожегова Р.А., Миронова Л.М., Вердиш М.В. Шляхи підвищення ефективності використання зрошуваних земель

Онисько С.М., Богач М.М. Ефективність сільського господарства Львівської області й рівень життя сільського населення

Ратошнюк Т.М., Ратошнюк В.І. Економічна ефективність вирощування оригінального насіння озимих і ярих зернових культур в умовах Полісся

Талавиря М.П., Талавиря О.М. Теоретичні основи ефективності виробництва свинини в ринкових умовах

Аграрний ринок

Стасіневич С.А. Ф'ючерсний контракт як інструмент цінового захисту сільськогосподарського виробника

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Мазур Г.Ф. Бюджетні важелі фінансово-економічного механізму розвитку агропромислового виробництва

Зеліско І.М. Еволюція економічної категорії «фінансові ресурси» та її роль у забезпеченні відтворювального процесу

Аграрний менеджмент і підприємництво

Біттер О.А., Малецька О.І. Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах

Самойлик Ю.В. Методичні підходи до оцінки стратегічного потенціалу конкурентоспроможності підприємства

Гилка М.Д., Прокопець Л.В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та їх державна підтримка

Новак О.В., Гогуля О.П. Кадрове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Рябоконь В.П. Особливості формування аграрного ринку праці

Транченко Л.В. Функціонування ринку праці у сільській місцевості

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Скрипник А.В., Рогоза Н.А. Методологічні основи визначення обсягу інформації при реалізації інноваційних проектів в аграрній галузі

Козаченко О.А. Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрній сфері України

Наукова дискусія

Хорунжий М.Й. Агропродовольчий комплекс: проблеми формування і функціонування в ринкових умовах

Сторінка молодого науковця

Дудар О.Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні

Ткачевська О.В. Суть антикризового управління підприємством

Соколов Д.О. Турбулентні явища інноваційно- технологічного розвитку

Дячук С.М. Роль Міжнародної федерації бухгалтерів у професійній діяльності бухгалтера

Дем’янишина О.А. Оцінка рівня ефективності сучасного механізму організації розвитку сільських територій

Шваб О.В. Сутність фінансових ресурсів і джерела їх формування в акціонерних товариствах молокопереробної галузі