ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2012

Аграрна політика і реформування

Саблук П.Т. Аграрним реформам - усвідомлений розвиток

Економіка агропромислового виробництва

Рябоконь В.П., Супрун О.М. Ефективність функціонування та удосконалення механізмів економічного регулювання аграрного виробництва

Шершун М.Х. Лісівництво і лісокористування як різні види економічної діяльності

Кокодей Т.А. Теоретико-методологические аспекты разработки каталога оптимальных стратегических альтернатив предприятий пищевой промышленности

Кропивко М.М. Основні шляхи стимулювання розвитку господарств населення та їх інвестиційного забезпечення

Фаїзов А.В. Державне регулювання функціонування та розвитку олієжирового підкомплексу

Аграрний ринок

Фурса А.В. Ринок цукробурякового виробництва в Україні

Чехова І.В., Кислицька І.О., Таранюк Т.З. Персективи розвитку ринку основних олійних культур

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Дадашев Б.А., Обливанцов В.В. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитних спілок в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Могильний О.М. Економічна ефективність суб'єктів господарювання та зайнятість в аграрній сфері

Юшин С.О. Ідентифікаційна діагностика тактичних і стратегічних ризиків аграрних підприємств

Павловська Л.Д., Мрачковська Н.К. Системний підхід до формування та використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств

Грищенко О.Ю. Ефективність галузевих і регіональних сільськогосподарських виробництв

Зеліско І.М. Фінансові потоки інтеграційних аграрних формувань: теоретичний аспект

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Паленичак О.В. Збереження й відтворення родючості ґрунтів як головна умова сталого розвитку сільських територій

Булах Т.М. Соціальний розвиток сільських територій: світовий та вітчизняний досвід

Управління та інформаційне забезпечення

Кропивко М.Ф. Виробничі стандарти й аграрні паспорти у збалансованому формуванні пропозиції на агропродовольчому ринку

Сігайов А.О. Концептуальні аспекти парадигми сталого розвитку аграрної сфери

Зовнішньоекономічні відносини

Біленький О.Ю. Виробництво та експорт продукції тваринництва у світі

Досвід господарювання в аграрній сфері

Ленг Є.А. Аграрні компанії України на міжнародному борговому ринку

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ушачов І.Г. Розвиток сільського господарства Росії: проблеми та наукове забезпечення

Павличенко М.Г. З досвіду ведення молочної галузі Ізраїлю

Чингіз Наріман огли Мамедов Роль державних регуляторів у забезпеченні економічної стабільності сільського господарства

Сторінка молодого науковця

Гуменюк М.М. Вплив державної політики регулювання аграрного ринку на ефективність сільськогосподарських підприємств

Столярчук Н.М. Історичні аспекти сутності категорії «інноваційна діяльність»

Нагірська К.Є. Формування та використання звітної інформації в ієрархії управління сільськогосподарським підприємством

Бурлака Б.В. Удосконалення системи ціноутворення на фінансові послуги комерційних банків при обслуговуванні агроформувань

Конференції. Конгреси. Симпозіуми

Шевченко М.М. Концептуальні основи трансформації земельних відносин в Україні

Критика і бібліографія

Малік М.Й. Кооперація в агробізнесі