ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2012

Аграрна політика і реформування

Малік М.Й., Корінець Р.Я. Оцінка перспектив розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Нагаєв В.М., Саладєй В.Н. Організаційно-правові форми аграрного господарювання у контексті збереження та розвитку українського села

Економіка агропромислового виробництва

Бойко В.І., Горошко Г.М. Сучасні аспекти економічного стану подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва

Артиш В.І. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України

Морозов Р.В. Теоретико-методологічні засади стратегічного планування комплексного розвитку галузі рисівництва

Білоусько Я.К. Міжгалузеві пропорції відтворення: агропромисловий комплекс

Аграрний ринок

Вишневецька О.В. Розвиток ринку продуктів харчування в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Маренич Т.Г. Запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у вітчизняну практику

Алексійчук В.М., Гудзь О.Є., Стецюк П.А. Кредитна кооперація в агросфері: виклики та напрями розвитку

Кісіль М.І., Іванченко В.О. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування ефективності інвестицій фермерських господарств

Янишин Я.С., Кашуба Ю.П. Привабливість міжнародних інвестицій в Україні

Радченко О.Д., Ланова М.І. Бюджетна підтримка формування фінансових ресурсів переробних підприємств АПК

Спаський Г.В. Інвестиційний розвиток харчової промисловості Закарпаття

Правдюк О.Л., Любар О.О. Кредит і кредитна політика: пряма та зворотна залежність

Пріб К.А. Формування фінансових ресурсів в антикризовому управлінні сільськогосподарським підприємством

Ткаченко Н.А. Облікове забезпечення складання звітності з оплати праці

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Олійник О.В., Калашнікова Т.В. Державна підтримка матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств

Аграрний менеджмент і підприємництво

Онисько С.М., Моршнєва І.Б. Удосконалення кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств Львівської області

Управління та інформаційне забезпечення

Тринько P.I. Моральні аспекти антикризового управління

Скрипник А.В., Ткаченко А.Н., Букін Е.К. Інформатизація аграрної сфери України

Коваленко О.В. Інформаційна підтримка підприємств малого агробізнесу

Зовнішньоекономічні відносини

Зеленська О.О. Агроглобалізація та її можливі наслідки для України

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Калетнік Г.М., Пчелянська Г.О., Шпикуляк О.Г. Інституціональні засади функціональності інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: теоретичний аспект

Сторінка молодого науковця

Юрій Т.П. Визначення критеріїв ефективності зайнятості у сільськогосподарському виробництві

Шило С.В. Зарубіжний досвід еколого-економічного управління природокористуванням

Володін М.С. GRID-модель моніторингу інноваційного розвитку АПК

Критика і бібліографія

Малік М.Й. Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства