ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Алілі Аміл Агаісмайїл

Статті автора:

викладач, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC)

Е-пошта: