eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Алілі Аміл Агаісмайїл

Статті автора:

викладач, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC)

Е-пошта: