ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Алієва Гюльбеніз Тофік кизи

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Азербайджанський державний економічний університет (Баку)

Е-пошта: