eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Алієва Гюльбеніз Тофік кизи

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Азербайджанський державний економічний університет (Баку)

Е-пошта: