ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Андрійчук Василь Гаврилович

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1)