eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Андрійчук Василь Гаврилович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. НААН, засл. діяч науки і техніки України, професор-консультант кафедри економіки агропромислових формувань , ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Е-пошта: