eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Андрійчук Василь Гаврилович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. НААН, проф. кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана