eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Андрющенко Віктор Миколайович

Статті автора:

ст. викладач кафедри інформаційних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Е-пошта: