eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Артеменко Ірина Сергіївна

Статті автора:

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Е-пошта: