eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Бадалов Хазар Мехралі огли

Статті автора:

здобувач, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Е-пошта: