ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Барвінський Андрій Валерійович

Статті автора:

канд. с.-г. наук, доц., доц. кафедри управління земельними ресурсами, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)

Е-пошта: