eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Барвінський Андрій Валерійович

Статті автора:

канд. с.-г. наук, доц., доц. кафедри управління земельними ресурсами, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Е-пошта: