ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Бездушна Юлія Сергіївна

Статті автора:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10). ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5924-0805
Е-пошта: