ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Беженар Інна Миколаївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр. відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)

Е-пошта: