eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Большаков Сергій Іванович

Статті автора:

канд. військ. наук, доц., директор НДІ судової експертизи та оцінки (Одеса)

Е-пошта: