ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Большаков Сергій Іванович

Статті автора:

канд. військ. наук, доц., директор НДІ судової експертизи та оцінки (Одеса)

Е-пошта: