eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Бондаревська Ксенія Валентинівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Дніпропетровська державна фінансова академія

Е-пошта: