ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Бородіна Олена Миколаївна

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ, вул. Панаса Мирного,26)
Е-пошта: