eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Бойко Людмила Олексанжрівна

Статті автора:

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

Е-пошта: