ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Братчук Людмила Михайлівна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., провід. наук. співр. відділу аграрної економіки і продовольства, Національна академія аграрних наук України (м. Київ, вул. Суворова, 9)
Е-пошта: