eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Браткова Іванна Миколаївна

Статті автора:

аспірант, ДННУ «Академія фінансового управління» (Київ)

Е-пошта: