ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Брік Світлана Володимирівна

Статті автора:

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2)
Е-пошта: