ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Бугайчук Віта Віталіївна

Статті автора:

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, Старий бульвар, 7)

Е-пошта: