eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Бугайчук Віта Віталіївна

Статті автора:

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, Старий бульвар, 7)

Е-пошта: