eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Буняк Наталія Миколаївна

Статті автора:

канд. екон. наук, директор, Носівська селекційно-дослідна станція Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН

Е-пошта: