eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Буняк Наталія Миколаївна

Статті автора:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, директор, Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН

Е-пошта: