ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Царук Наталія Георгіївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, декан факультету економіки та менеджменту, Відокремлений підрозділ НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10)
Е-пошта: