ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Чорний Георгій Михайлович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф. кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяль-ності, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)

Е-пошта: