eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Цуркан Аурелія Георгіївна

Статті автора:

д-р екон. наук, конференціар, провід. наук. співр., Інститут економіки, фінансів і статистики (Республіка Молдова)

Е-пошта: