eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Дабкієне Віда

Статті автора:

аспірант, Інститут економіки, обліку та фінансів, Університет Олександра Стульгинскиса (Литва)

Е-пошта: