eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Данкевич Віталій Євгенович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри менеджменту ЗЕД, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет

Е-пошта: