eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Давиденко Надія Миколаївна

Статті автора:

д-р екон. наук, доц., зав. кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Е-пошта: