ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Давиденко Надія Миколаївна

Статті автора:

д-р екон. наук, доц., зав. кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ вул. Героїв Оборони, 15)

Е-пошта: