eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Дем'яненко Микола Якович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. НААН, засл. діяч науки і техніки України, зав. відділення, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Київ)

Е-пошта: