ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Дем’яненко Сергій Іванович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Е-пошта: