eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Дем’яненко Сергій Іванович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Е-пошта: